Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Pest megye is javított a Bursa Hungarica feltételein

Kultúra > Pest megye

2008-11-24


A mindenkori minimálbér 50%-ára módosította Pest Megye Önkormányzata a családon belüli egy főre jutó havi 32.050 forintos jövedelmi határt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében benyújtott támogatási igényekrnél.

A döntést az indokolta, hogy a szabályozás kialakítása óta a magyar pénzügyi rendszerben jelentős változások történtek, így a nyugdíjminimum aktuális összege 28.500 Ft-ra, a minimálbér pedig 69.000 Ft-ra emelkedett.

A Bursa Hungarica ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, mely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból (önkormányzati ösztöndíjrész) és az önkormányzati ösztöndíj alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium által az önkormányzati ösztöndíjrésszel megegyező, de maximum 5000 Ft-tal kiegészített szociális ösztöndíjból (intézményi ösztöndíjrész) áll.
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:

A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat létrehozásának célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. A települési önkormányzat által megállapított ösztöndíjrész összege minimum 1.000 Ft/fő/hó.

A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A megyei önkormányzat kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét. A megyei önkormányzat által megállapított kiegészítő ösztöndíjrész összege minimum 1.000 Ft/fő/hó
((1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész)

Intézményi támogatás:
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (továbbiakban: minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – az Oktatási Közlönyben közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2007. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. Ez a támogatás a támogatott hallgató azon felsőoktatási intézményében kerül folyósításra, amely intézmény a hallgató után, hallgatói juttatás jogcímen költségvetési támogatásban részesül. (intézményi ösztöndíjrész).

Kapcsolódó cikk: Törvényi változás a Bursa Hungarica pályázati feltételeiben - 2008-10-28


Vissza